Välkommen till Etken Teknologi

Etken Teknologi är tillverkare av Royex spräcksystem. Etken Teknologi erbjuder utbildning, utveckling och andra tjänster kring sten, berg och betongspräckning. Etken Teknologi ligger Farsta, södra Stockholm.

Royex är ett stenspräckningssytem bestående av patroner, appliceringsutrustning samt täckningsmattor. Royexpatronen är baserad på ett icke detonerande drivmedel inneslutet i en plasthylsa med elektrisk antändning. Vid antändning kommer det brinnande drivmedlet generera en snabbt expanderande gasvolym, mestadels bestående av kväve, vattenånga och koldioxid. Vid korrekt applicering i ett borrhål kommer den expanderande gasen att fylla de naturliga mikrosprickor som finns i berget. Gasen kommer expandera den naturliga svagheten i berget till den närmaste fira ytan. Detta får de små bergsprickorna att expandera och i förlängningen, berget att spräckas.

Royex officiella hemsida

Kontakta oss!

Formulär skickat! Vi hör av oss så snart som möjligt.
skicka *Obligatoriska fält